Antalya


ANTALYA

2.328.555 Nüfusu ile ve yaklaşık 21 bin km kare yüz ölçümü ile Türkiye’nin en büyük 6. Şehridir. Doğusunda; Karaman, Mersin; batısında; Muğla, Kuzeyinde; Burdur, Isparta, Konya, Güneyi Akdeniz ile çevrelenen Antalya’nın kıyı uzunluğu 630 km’yi bulmaktadır.

Antalya Tarihi:

Yapılan arkeolojik kazılarda tarih öncesine ait buluntuların da ele geçirildiği Antalya Bölgesinde antik dönem öncesi İlk Çağ dönemlerinde yaşayan insanlar var olduğu belirlendi.

Günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat edilen bölgede Milattan önce 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla;  Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı’nın idaresine girmiştir Antalya.

II. Attalos tarafından kurulan Antalya; "Attalos Yurdu" anlamına gelmektedir. Bergama Krallığı’nın himayesinde bir süre yönetilen Antalya;  bir dönem de korsanlar tarafından yönetilmiştir.

Esas önemli gelişimi olarak Antalya Komutan Servilius Isauricus tarafından M.Ö. 77’de Roma topraklarına katılmasıyla elde etti. M.Ö. 67’de Pompeius’un donanmasına üs olan Antalya’ya M.S. 130’da Hadrianus geldi. Meşhur Adrianus Kapısının yapılması da bu döneme rastlar.

Bizans İmparatorluğu döneminde piskoposluk merkezi olarak işlev gören Attaleia, Türklerin eline geçtikten sonra da büyük gelişme gösterdi.

Antalya’da yaşam kültürü:

Antalya ve çevresinde geçmişten günümüze devam eden iki farklı temel kültür hakim olmuştur. Bunlardan ilki buraya yerleşen Türkler kendilerinden önceki topluluklar gibi yerleşik düzene uyum sağlayıp köy, kasaba ve şehirler kurmuşlar, var olanı geliştirmişler.

Diğer nüfusun önemli bir kısmı ise geçmişteki alışkanlıklarını bırakmayarak konargöçer – göçebe hayatı sürdürmüştür. Yarı yerleşik tarzı olan bu kültürde birbirine akraba en az 15–20 aile, bazen de yüzlerle ifade edilen sayıdaki aileler; kıl çadırlarda yaşar, yazın serin olan dağlara çıkar, kışın ise daha sıcak olan ovalara inerlerdi.

Tarımsal ürünleri ekip biçecek kadar uzun süreli aynı bölgede yaşamayan konargöçer obalar hayvancılıkla uğraşır bunlardan ürettikleri ürünleri, yerleşik halkın ürünleriyle takas ederek ya da onlara satarak geçimlerini sağlarlardı.

Et, süt, yağ, yumurta gibi hayvansal ürünler üretirler, kıl çadır ve doğal kökboyalı kilim dokurlardı.

Bugün Avrupa’nın pek çok müzesinde bu Antalya kilimlerini dahi görmek mümkündür. Antalya insanının geleneksel motiflerle işlediği bu kilimler değerlidir.

Geçmişten bu yana köylerde yaşayanlar kendilerini yerli ve köylü olarak nitelendirirler. Türkiye’nin geçmişine dair önemli kültür öğelerinden biri de bu köylüler, yerleşiklerdir ve geleneklerinden kopmamışlardır.

Bugün Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olarak, teknoloji ile iç içe ve bunu kullanmayı bilen bir ülkedir. Modern şehir kültürü hayat tarzı; her yerde egemen kültür olarak benimsenmiştir. Ancak eski usul yaşam tarzını da kaybetmemiş sayıları az da olsa konargöçer topluluğu bünyesinde barındırmayı başarmıştır.

Geçmiş ve kaybolmaya yüz tutmuş bu kültür hazinesinden sadece geriye hayvancılık işlerinin devamı sayılan develer kalmıştır. Belek, Manavgat ve Alanya’da süslenmiş, turist taşıyan develer bu kültürden kalmadır.

Kamp turları akdeniz

Ayrıca Kemer’de ve Antalya Kumluca yolunda yine yerli yabancı turistlere hizmet veren Yörük çadırları da yarı müze görünümlü Yörüklere has ayran ve gözleme yapılmaktadır.

Antalya’nın yerli halkı geçmiş alışkanlıklardan olsa gerek yazın yükseklerdeki yayla evlerine giderler. Alanya gibi ilçelerde kışın Toros dağlarından toplanan ve muhafaza edilen karlar merkezlerde yazın meyve suları karıştırılarak satılmaktadır. Bu yine eskiden kalma bir alışkanlığın devamıdır.

Antalya’da iklim ve ulaşım:

Antalya’da Akdeniz ikliminin hâkim olduğu hava durumları görülür. Kışlar ılıman ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer.

Antalya’ya kıyı boyunca kara yolu vardır. Antalya’ya karayolu, havayolu ve denizyolu ile ulaşım mümkündür. Antalya havalimanı uluslararası hava trafiğine açık ve pek çok ülke ve şehirden doğrudan uçuş vardır. 
Anahtar kelimeler:

Antalya, gençlik kampı, çadır kampı, kamp turu, Akdeniz yaz gençlik kampı, Aven Camp, Antalya gezilecek yerler,Antalya tarihi, Yörükler yaşam tarzı, yaz kampı